Labolatorium2.jpg

PBI Technologie

PBI Technologie Sp. z o.o.
ul. Białobrzeska 159
37-110 Żołynia

NIP 8151798833
KRS 0000524848
BDO 000023347

Zarząd Spółki
Wiktor Borysowicz - Prezes Zarządu