PBI_Sando_front_2-min.png

Grupa PBI

Grupa PBI jest spółką - matką wszystkich podmiotów wchodzących w skład holdingu właścicielskiego. W podpisanej przez zarządy umowy o współpracy, zadeklarowano partnerską współpracę na rzecz wzajemnego rozwoju biznesowego. W ramach Grupy PBI, przedstawiciele spółek w niej zrzeszonych wymieniają pomiędzy sobą informacje, wspólnie prowadzą projekty, czy wspierają się nawzajem w przedsięwzięciach różnej skali. Dzięki temu, wykorzystując efekt szeroko rozumianej synergii, Grupa PBI razem może więcej.

Grupa PBI Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8641949104
KRS 0000411118
BDO 00001482

Zarząd Spółki:

Przemysław Bokwa - Prezes Zarządu
Longin Bokwa - Członek Zarządu
Monika Albanil Cid - Członek Zarządu
Bartłomiej Kotwica - Członek Zarządu
Sebastian Zając - Członek Zarządu
Piotr Walczyna - Członek Zarządu